Aktualności

Dla Ciebie i środowiska


UJĘCIE WODY "MYSZAKI"

Woda ujmowana jest z poziomu wodonośnego kredy górnej o głębokości otworów od 100 do 150 metrów. Ujmowana woda wymaga uzdatnienia co odbywa się w osiemnastu odżelaziaczach. Po procesie odżelaziania wodę gromadzi się w dwóch zbiornikach wyrównawczych skąd poprzez pompy jest tłoczona do sieci miejskiej. Badania przeprowadzane przez laboratoria potwierdzają bardzo dobrą jakość wody, zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym.


MONITORING W LABORATORIUM

W laboratoriach przeprowadza się szereg analiz chemicznych w ramach nadzoru procesów technologicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Prowadzony jest także monitoring jakości ścieków przemysłowych dostarczanych do sieci kanalizacyjnej oraz monitoring jakości wody pitnej na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody i w sieci wodociągowej. Wyposażenie laboratorium w urządzenia i sprzęt laboratoryjny oraz doświadczenie pracujących w nim osób zapewnia prawidłowe wykonywanie pomiarów i wiarygodność wyników.


NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA

Zmodernizowana oczyszczalnia jest oczyszczalnią nowoczesną dającą duże możliwości rozwoju miasta. Może również przyjmować ścieki z sąsiednich gmin. Spełnia wszystkie parametry określone w obowiązujących przepisach polskich i unijnych dla tego typu obiektu. Pozwala to na zrzucanie ścieków po oczyszczeniu do rzeki Rakówki bez narażenie na zanieczyszczenie środowiska tym samym płacenia wysokich kar za przekraczanie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń.

WOD-KAN Bełchatów Laboratorium
WOD-KAN Bełchatów Laboratorium
oczyszczalnia-ikona
Oczyszczalnia ścieków
ul. Piotrkowska 110
oczyszczalnia-ikona
Siedziba spółki
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
oczyszczalnia-ikona
Ujęcie wody
ul. Olsztyńska 52