informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Elektryk – Kierowca

Bełchatów, dn. 17.04.2019r.

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 

Elektryk - Kierowca  

Wymagania niezbędne:

 • świadectwo kwalifikacyjne „E” dla:

grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie większym niż 1kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV do 20 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 7. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-7
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:  

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziana ważna książeczka zdrowia i doświadczenie na podobnych stanowisku pracy.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • eksploatację, konserwację i naprawę wszelkich urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki, a w szczególności:
 1. rozdzielni 15 kV na Ujęciu Wody i Oczyszczalni Ścieków oraz innych rozdzielni obiektowych 0,4 kV
 2. urządzeń elektrycznych wchodzących w układ procesu oczyszczania ścieków, wydobywania, uzdatniania i dostarczania wody,
 3. sieci energetycznej 15 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego i innych instalacji budynkowych
 • eksploatację samochodu służbowego

Informacje o warunkach pracy:

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny.

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko

– Elektryk - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 06.05.2019r. do godz. 1000.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.