Opróżnianie hal z wysuszonego osadu

Na Oczyszczalni Ścieków trwa pierwsze opróżnianie hal suszarniczych. Wysuszony osad odbiera uprawniona firma gospodarująca odpadami. Na chwilę obecną wywiezione zostało już ponad 50 procent wysuszonego osadu. Całkowite opróżnienie hal będzie zrealizowane do końca czerwca br. Procesowi wywożenia wysuszonego osadu z obiektu, może towarzyszyć okresowe zwiększenie uciążliwości odorowych.

Spółka „WOD.-KAN.” starając się minimalizować odczuwalne uciążliwości odorowe, przeprasza mieszkańców za ewentualne zwiększenie odczuwalnych zapachów złowonnych.