informacja

Nowe hydranty „Pawełki”

Kolejne dwa hydranty tzw. „Pawełki” zostały zamontowane przez Spółkę „WOD.-KAN.” przy placówkach oświatowych na terenie Miasta Bełchatowa. Nowe „Pawełki” pojawiły się przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Domiechowicach oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie.

Nowe hydranty „Pawełki” zastąpiły stare i mało estetyczne urządzenia przeciwpożarowe. Na dzień dzisiejszy w Bełchatowie zamontowanych jest 10 hydrantów wpisujących się w kolorowy świat najmłodszych bełchatowian. W kolejnych latach planowane są kolejne wymiany hydrantów przy szkołach i przedszkolach.