informacja

Wykonawca zrezygnował z realizacji zamówienia.

Firma, która wygrała przetarg na realizację zadania pn.: „Kontrakt 01 – „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków
w Bełchatowie” zrezygnowała z realizacji inwestycji jeszcze przed podpisaniem umowy. Konieczność przygotowania nowego przetargu oraz zmiany terminów wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW w Warszawie sprawi, że budowa rozpocznie się najprawdopodobniej na początku 2019r.

Zamknięte Komory Fermentacyjne za kwotę około 15.700.00,00 zł netto wybudować miało Konsorcjum Wykonawców w składzie: SEEN Technologie Sp. z o.o. Lider – Pełnomocnik Konsorcjum; INSTAL Warszawa S.A. – Partner Konsorcjum, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym w dniu 18 maja 2018r. Wykonawca stwierdził jednak, że nie przedłuży terminu związania z ofertą i zrezygnował z podpisania umowy.

„W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni będziemy ogłosić kolejne postępowanie przetargowe. Czas trwania procedury przetargowej uniemożliwi rozpoczęcie inwestycji w tym roku, dlatego też przetarg rozpisany zostanie z uwzględnieniem nowego terminu po konsultacji z NFOŚiGW” –powiedział Prezes Piotr Kopek.

Przypominamy, że Zamknięte Komory Fermentacyjne mają w przyszłości wyeliminować z procesu technologicznego Otwarte Baseny Fermentacyjne, które według badań olfaktometrycznych stanowią drugie pod względem wielkości źródło emisji odorów z oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.

Po wybudowaniu ZKF proces fermentacji osadów będzie zhermetyzowany a odzysk energii elektrycznej i cieplnej z biogazu umożliwi jej wykorzystanie na potrzeby własne oczyszczalni.