Artykuł z miesięcznika „Wodociągi-kanalizacja” nr 4/2015

W ubiegłym roku minęło dziesięć lat od oddania do eksploatacji pierwszej w Polsce solarnej suszarni osadów w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Należy podkreślić, że była to wtedy największa na świecie suszarnia, przeznaczona do suszenia 6500 Mg odwodnionych osadów w ciągu roku.

Artykuł str. 1