Zarząd Spółki „WOD-KAN” w Bełchatowie

Piotr Kopek

Prezes Zarządu

Piotr Pierzchała

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Henryk Marek Makowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Alina Cybulska-Karbownik

Członek Rady Nadzorczej

 

Cezary Wachecki

Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów w Spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. posiada Gmina Miasto Bełchatów reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.