Zarząd Spółki „WOD-KAN” w Bełchatowie

Piotr Pierzchała

Prezes Zarządu

Łukasz Janik

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Henryk Makowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Magdalena  Kretek

Członek Rady Nadzorczej

 

Zbigniew Ziemba

Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów w Spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. posiada Gmina Miasto Bełchatów reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.