Zarząd Spółki „WOD-KAN” w Bełchatowie

Piotr Kopek

Prezes Zarządu

Piotr Pierzchała

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Henryk Marek Makowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Cezary Wachecki

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kosędka

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Marian Rainczuk

Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów w Spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. posiada Gmina Miasto Bełchatów reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.