Zarząd Spółki „WOD-KAN” w Bełchatowie

Piotr Pierzchała

Prezes Zarządu

Łukasz Janik

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Henryk Makowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Magdalena Kretek

Członek Rady Nadzorczej

 

Zbigniew Ziemba

Członek Rady Nadzorczej

 

Artur Morawiec

Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów w Spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. posiada Gmina Miasto Bełchatów reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.