Historia Spółki „WOD-KAN”

Początek lat 50-tych XX wieku - powołanie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Narodowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1973 r.

Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie uchwały 102/151/73 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bełchatowie z dnia 20 czerwca 1973r.

1974 r.

Utworzenie Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie zarządzenia nr 42/74 Naczelnika Powiatu w Bełchatowie z dnia 1 sierpnia 1974r.

1975 r.

Utworzenie Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunajnej i Mieszkaniowej oraz Budownictwa Komunalnego z siedzibą w Zgierzu na podstawie zarządzenia nr 3 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 19 czerwca 1975r. Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie z dnia 1 lipca 1975r. przeszło pod bezpośredni nadzór Wojewody Piotrkowskiego ( do 31 maja 1975r. podlegało Naczelnikowi Powiatu ), zmiana dotychczasowej nazwy na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie.

1982 r.

Zmiana organu założycielskiego - na podstawie zarządzenia nr 25/82 z dnia 30 kwietnia 1982 roku w sprawie przekazania przedsiębiorstw użyteczności publicznej pod nadzór terenowym organom administracji państwowej; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazane zostało pod bezpośredni nadzór Naczelnikowi Miasta i Gminy w Bełchatowie; likwidacja Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Budownictwa Komunalnego;

1988 r.

Podział Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie (na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 kwietnia 1988r.), w wyniku którego utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład którego włączony został Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczęło działalność z dniem 1 lipca 1988 roku na podstawie zarządzenia nr 15/88 Prezydenta miasta Bełchatowa z dnia 29 czerwca 1988r.;

1989 r.

W grudniu 1989r. na podstawie uchwały nr 3/I Rady Pracowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 12 października 1989r. w sprawie podziału przedsiębiorstwa został odłączony Oddział w Zelowie w celu utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa dla zaspokajania potrzeb miasta Zelowa;

1991 - 1992 r.

Likwidacja Miejskiego Przedsiębiorsta Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie na podstawie uchwały nr 46 /IV/91 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca1991r.; Zakończenie likwidacji z dnim 1 czerwca 1992r. (uchwała nr 46/VI/92 ) i wykreślenie z dniem 22 czerwca 1992r. z rejestru przedsiębiorstw. Na podstawie uchwały nr 50/V/91 z dnia 28 marca 1991r. Rady Miejskiej w Bełchatowie utworzono jednoosobową Spółkę pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o., Akt Założycielski Spółki z dnia 11 czerwca 1991r. Rep.A Nr 509/91 z późniejszymi zmianami.

2000 r.

Z dniem 1 października 2000r. przeniesienie siedziby Spółki z ul. Pabianickiej 72 do własnego obiektu położonego w Bełchatowie przy ul. Budryka 60 (obecnie ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9);

WOD-KAN Bełchatów Siedziba
WOD-KAN Bełchatów Siedziba
WOD-KAN Bełchatów Siedziba
WOD-KAN Bełchatów Siedziba
WOD-KAN Bełchatów Siedziba
WOD-KAN Bełchatów Siedziba