Wyniki badań olfaktometrycznych – czerwiec 2015

Badanie olfaktometryczne (badające poziom emisji odorów przez poszczególne obiekty i instalacje), które Laboratorium Badawcze OTTO przeprowadziło w czerwcu na terenie oczyszczalni ścieków, na zlecenie Spółki „WOD.-KAN.”, potwierdziły, że powstanie i uruchomienie słonecznych suszarni osadów bez instalacji oczyszczającej powietrze ze związków złowonnych, drastycznie spotęgowało negatywne oddziaływanie oczyszczalni na okolice. Aktualnie, na podstawie wyników przedstawionych przez Laboratorium OTTO, aż 61% związków złowonnych emitowanych z bełchatowskiej oczyszczalni pochodzi z suszarni słonecznych. Otwarte baseny fermentacyjne, które w ubiegłym roku tak bardzo doskwierały zapachowo, głównie mieszkańcom południowej części miasta, dziś emitują zaledwie 21% odorów.