WYMIANA WODOMIERZA ANALOGOWEGO W OKRESIE WAŻNEJ LEGALIZACJI/ZGŁOSZENIE KLIENTA/J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza analogowego DN 15szt.300,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 20szt.350,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 25szt.400,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 32szt.550,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 40szt.600,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 50szt.800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 65szt.800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 80szt.800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 100szt.1000,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego analogowegoszt.1200,00POBIERZ
WYMIANA WODOMIERZA RADIOWEGO W OKRESIE WAŻNEJ LEGALIZACJI /ZGŁOSZENIE KLIENTA/J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza radiowego DN 15szt.450,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 20szt.500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 25szt.600,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 32szt.700,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 40szt.800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 50szt.900,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 65szt.950,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 80szt.1000,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 100szt.1200,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego radiowegoszt.1400,00POBIERZ
WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO ANALOGOWEGO - USZKODZENIE Z WINY KLIENTA/ROZMROŻENIE, USZKODZENIE MECHANICZNE/J.M. CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza analogowego DN 15szt.300,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 20szt.350,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 25szt.400,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 32szt.550,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 40szt.600,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 50szt.700,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 65szt.800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 80szt.900,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 100 szt.1000,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego analogowegoszt.1200,00POBIERZ
WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO RADIOWEGO - USZKODZENIE Z WINY KLIENTA/ROZMROŻENIE, USZKODZENIE MECHANICZNE/J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza radiowego DN 15szt.450,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 20szt.500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 25szt.600,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 32szt.700,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 40szt.800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 50szt.900,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 65szt.950,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 80szt.1000,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 100szt.1200,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego radiowegoszt.1400,00POBIERZ
EKSPERTYZA WODOMIERZA GŁÓWNEGO----------------------------------------------------J.M.CENA
"ZŁ" NETTO
WNIOSKI
DO POBRANIA
Ekspertyza wodomierza DN 15szt.500,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 20szt.600,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 25szt.700,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 32szt.700,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 40szt.800,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 50szt.800,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 65szt.800,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 80szt.800,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 100szt.900,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza sprzężonegoszt.1100,00POBIERZ
POZOSTAŁE USŁUGI SEKCJI WODOMIERZOWEJ J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Montaż podlicznika DN 15 lub DN 20szt.500,00POBIERZ
Wymiana legalizacyjna podlicznika DB 15 lub DN 20 /z kosztem wodomierza/szt.300,00POBIERZ
Czopowanie, odczopowanie przyłącza wody/korkowanie przyłącza wody, zakręcenie zasuwy//wodomierz Klienta/szt.200,00POBIERZ
Plombowanie wodomierza głównego po zerwaniu plomby prze klienta po wcześniejszym zawiadomieniu BOK/po wcześniejszym zawiadomieniu Biura Obsługi Klienta/szt.150,00POBIERZ
Plombowanie wodomierza głównego po zerwaniu plomby przez Klienta/kara za ingerencje w instalacje "WOD.-KAN." Sp. z o. o./szt.1000,00POBIERZ
Plombowanie podlicznika / wodomierza dodatkowego / wody bezpowrotnie zużytejszt.100,00POBIERZ
Pompowanie wody z komory wodomierzowej1 godz.200,00POBIERZ
Przegląd instalacji wewnętrznej budynku/dom jednorodzinny - zlecenie klienta/1 obiekt400,00POBIERZ
Kontrola instalacji wewnętrznej rejestratorem przepływu/wodomierze radiowe/5 dni500,00POBIERZ
Demontaż wodomierza głównego na okres zimowy/likwidacja wodomierza dodatkowegoszt.150,00POBIERZ
Montaż wodomierza głównego po okresie zimowymszt.150,00POBIERZ
Czyszczenie wodomierza / podlicznikaszt.150,00POBIERZ