WYMIANA WODOMIERZA ANALOGOWEGO W OKRESIE WAŻNEJ LEGALIZACJI/ZGŁOSZENIE KLIENTA/J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza analogowego DN 15szt150,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 20szt200,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 25szt300,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 32szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 40szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 50szt600,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 65szt600,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 80szt700,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 100szt800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego analogowegoszt1000,00POBIERZ
WYMIANA WODOMIERZA RADIOWEGO W OKRESIE WAŻNEJ LEGALIZACJI /ZGŁOSZENIE KLIENTA/J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza radiowego DN 15szt350,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 20szt400,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 25szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 32szt600,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 40szt700,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 50szt800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 65szt850,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 80szt900,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 100szt1000,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego radiowegoszt1200,00POBIERZ
WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO ANALOGOWEGO - USZKODZENIE Z WINY KLIENTA/ROZMROŻENIE, USZKODZENIE MECHANICZNE/J.M. CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza analogowego DN 15szt150,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 20szt150,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 25szt150,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 32szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 40szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 50szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 65szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 80szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza analogowego DN 100 szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego analogowegoszt1000,00POBIERZ
WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO RADIOWEGO - USZKODZENIE Z WINY KLIENTA/ROZMROŻENIE, USZKODZENIE MECHANICZNE/J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Wymiana wodomierza radiowego DN 15szt300,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 20szt300,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 25szt400,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 32szt500,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 40szt700,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 50szt800,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 65szt850,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 80szt900,00POBIERZ
Wymiana wodomierza radiowego DN 100szt1000,00POBIERZ
Wymiana wodomierza sprzężonego radiowegoszt1200,00POBIERZ
EKSPERTYZA WODOMIERZA GŁÓWNEGO----------------------------------------------------J.M.CENA
"ZŁ" NETTO
WNIOSKI
DO POBRANIA
Ekspertyza wodomierza DN 15szt350,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 20szt380,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 25szt400,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 32szt450,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 40szt600,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 50szt600,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 65szt650,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 80szt700,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza DN 100szt800,00POBIERZ
Ekspertyza wodomierza sprzężonegoszt1000,00POBIERZ
POZOSTAŁE USŁUGI SEKCJI WODOMIERZOWEJ J.M.CENA "ZŁ" NETTOWNIOSKI DO POBRANIA
Montaż podlicznika DN 15 lub DN 20szt255,00POBIERZ
Wymiana legalizacyjna podlicznika DB 15 lub DN 20 /z kosztem wodomierza/szt120,00POBIERZ
Wymiana legalizacyjna podlicznika DB 15 lub DN 20 /wodomierz Klienta/szt75,00POBIERZ
Plombowanie wodomierza głównego po zerwaniu plomby przez Klienta /po wcześniejszym zawiadomieniu Biura Obsługi Klienta/szt100,00POBIERZ
Plombowanie wodomierza głównego po zerwaniu plomby przez Klienta/kara za ingerencje w instalacje "WOD.-KAN." Sp. z o. o./szt800,00POBIERZ
Plombowanie podlicznika / wodomierza dodatkowego / wody bezpowrotnie zużytejszt50,00POBIERZ
Pompowanie wody z komory wodomierzowej1 godz.115,00POBIERZ
Przegląd instalacji wewnętrznej budynku/dom jednorodzinny - zlecenie klienta/1 obiekt100,00POBIERZ
Kontrola instalacji wewnętrznej rejestratorem przepływu/wodomierze radiowe/5 dni200,00POBIERZ
Demontaż wodomierza głównego na okres zimowy/likwidacja wodomierza dodatkowegoszt90,00POBIERZ
Montaż wodomierza głównego po okresie zimowymszt90,00POBIERZ
Czyszczenie wodomierza / podlicznikaszt150,00POBIERZ
Czopowanie / odczopowanie przyłącza wody / korkowanie przyłącza wody, zakręcanie zasuwy /szt100,00POBIERZ