Światowy Dzień Wody w Spółce WOD.-KAN.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody mający na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. Tak więc powinniśmy w sposób racjonalny korzystać z tego dobra natury. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowy Dzień Wody podczas konferencji  Szczyt Ziemi 1992 w Rio De Janeiro. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, w 2018 roku brzmi ono „Natura dla wody”.

Wszyscy wiemy, że Spółka Wod.-Kan. jest jedynym w Bełchatowie dostawcą wody dla mieszkańców naszego miasta. Bełchatowianie spożywają wodę ujmowaną z pokładu wodonośnego kredy górnej,  z 8 studni o głębokości 100-150m, wodę o bardzo dobrej jakości, bogatą w składniki mineralne. Parametry bełchatowskiej kranówki nie odbiegają od walorów smakowych kupowanych wód butelkowanych.

Ważnym elementem działalności spółki jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona w bełchatowskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Od kilku lat realizujemy autorski program  p.n:. „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”. Składa się on z czterech bloków tematycznych, które są skierowane do najmłodszych mieszkańców Bełchatowa. Jak mówi Piotr Kopek, prezes spółki, chodzi głównie o propagowanie właściwych postaw ekologicznych w codziennym życiu. - Nasz program pozwala  najmłodszym bełchatowianom poznać procesy zachodzące w środowisku oraz ich skutki. Zwiedzając nasze obiekty, dzieci mogą między innymi zobaczyć specyfikę i złożoność technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków – wyjaśnia prezes Kopek.

W marcu i kwietniu placówki oświatowe odwiedzają pracownicy naszego akredytowanego laboratorium prowadząc warsztaty i pogadanki na temat wody i jej racjonalnego wykorzystania. Poprzez obserwację, zabawę i ciekawe doświadczenia dzieci i młodzież uczą się skąd się bierze woda, jak z niej mądrze korzystać oraz w jaki sposób, w postaci oczyszczonego ścieku, oddajemy ją środowisku.

Spotkania z okazji Święta Wody odbyły się m.in. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Bolka i Lolka oraz Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie

 

http://www.tvbelchatow.pl/wiadomosci/1623,dzien-wody