informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyk

 

Bełchatów, dn. 30.07.2019r.

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

 

Informatyk

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie kierunkowe (wykształcenie wyższe kierunkowe będzie dodatkowym atutem),
 • mile widziani studenci na kierunku informatyka/automatyka,
 • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery oraz sieci komputerowych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • dodatkowy atut to 2 lata stażu pracy na stanowisku informatyk/automatyk,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową,
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • realizację zadań związanych z rolą Administratora Systemu Informatycznego (ERP) określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • nadzór nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Spółki oraz koordynowanie prac związanych z utrzymaniem sprawności jego działania i wprowadzanymi w Systemie zmianami (dobra znajomość programu SQL),
 • opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Spółki,
 • administrowanie stroną internetową Spółki (dobra znajomość programu WordPress),
 • nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę sieci komputerowej Spółki.

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 1). 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko – Informatyk” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 19.08.2019r. do godz. 900.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.”