KOMUNIKAT

Bełchatów, 05.12.2016

Komunikat

 

      Zarząd Spółki "WOD.-KAN." informuje, iż po zebraniu opinii mieszkańców Bełchatowa, posiadających indywidualne umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, rozliczenie opłat za wodę i ścieki w roku 2017 będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach. Inkasenci pobierający opłatę za wodę i ścieki w formie gotówkowej w roku przyszłym będą to czynili w takim samym trybie czasowym jak w roku bieżącym.