informacja

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu podpisany.

               Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie uzyskał zgodę Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zmianę terminów realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – etap II”.

              W dniu 20.08.2018r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie wprowadzający zmianę zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków z dnia 30.06.2020r. na dzień 30.06.2021r.

              Wartość całego projektu wynosząca 31 milionów złotych netto oraz wysokość unijnej dotacji na kwotę niemal 20 milionów złotych, w wyniku podpisanego aneksu nie uległy zmianie.

Przetarg na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych – największego zadania w ramach zawartej umowy o dofinansowanie – zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

             Projekt obejmuje także modernizację metodą bezwykopową kilkukilometrowego odcinka głównego kolektora sanitarnego, która jest obecnie realizowana,  jak również modernizację głównej magistrali wodociągowej, na realizację której przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu br.

            Uzupełnieniem całego projektu jest budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. W ramach pierwszego etapu inwestycji została już wybudowana kanalizacja
sanitarna w ulicach: Jasińskiego, Frątczak oraz Mokrej. W drugim etapie zostanie wykonana kanalizacja w ulicach: Kolejowej oraz Groszkowskiego.