Wyrazy współczucia dla Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”