Oświadczenie

Spółka „WOD.-KAN.”, na wstępie przepraszając mieszkańców miasta oraz gminy Bełchatów za uciążliwości odorowe odczuwalne w ostatnich dniach na absolutnie nieakceptowalnym poziomie, informuje, że ich źródłem są oddane do użytku w październiku 2014 roku Suszarnie Osadu, a nie tak jak w roku ubiegłym Otwarte Baseny Fermentacyjne. Niestety, zarówno na etapie planowania tej inwestycji, jak i postępowania przetargowego, tj. w roku 2013, ówczesne władze Spółki nie planowały i nie były zainteresowane uwzględnie-niem wykonania jakiegokolwiek zabezpieczenia antyodorowego z tych obiektów, których założe-niem jest wysuszenie osadu pościekowego przez odparowanie do atmosfery nadmiaru wody, a wraz z nią również substancji złowonnych (odorów), które są odczuwalne przez mieszkańców.

Na przestrzeni trwającego aktualnie cyklu suszenia (trwającego od października 2014r.), suszarnie odparowały do atmosfery niemal 20.000 metrów sześciennych pary wodnej wraz ze związkami złowonnymi bez żadnego zabezpieczenia jakimkolwiek układem biofiltracyjnym, który jest od co najmniej 10 lat standardem stosowanym w Polsce i Europie, przy tego typu instalacjach suszarniczych.

Mając powyższe na uwadze informuję, że w drugiej połowie maja b.r., po osiągnięciu poziomu 65% suchej masy osadu, Spółka „WOD.-KAN.” planuje rozpoczęcie procesu opróżniania hal z osadu i jego odbiór przez upoważnionego odbiorcę. Nowy cykl napełniania suszarni będzie inaczej zorganizowany niż ten zapoczątkowany w październiku 2014 roku i dodatkowo wspomagany probiotykami, których zadaniem będzie zintensyfikowanie procesów fermentacji i mineralizacji, neutralizującymi związki odorowe na etapie suszenia, co ma ograniczyć emisje związków złowonnych do powietrza.

Jeżeli te działania okażą się skuteczne, pozytywne efekty ich zastosowania będą stopniowo zauważalne już w okresie wakacyjnym. Jeśli natomiast do września nie uda się opanować bardzo negatywnego oddziaływania suszarni, Spółka „WOD.-KAN.” rozpocznie prace związane z przygotowaniem do inwestycji obejmującej budowę zestawu biofiltracji powietrza ze wszystkich hal suszarniczych, które to zadanie, po uwzględnieniu obowiązujących w Polsce przepisów, decyzji i pozwoleń może potrwać nawet 24 miesiące, ale w sposób skuteczny, stosowany w Polsce i Europie od co najmniej 10 lat, zabezpieczy miasto i okolice przed uciążliwymi odorami.

WOD-KAN Bełchatów Oświadczenie
WOD-KAN Bełchatów Oświadczenie