Badanie powietrza dotyczące rozprzestrzeniania się odorów

Od 2 czerwca 2015r. wykonywany był dwudniowy pomiar ciągły imisji sumy merkaptanów oraz dwutygodniowy pomiar ciągły imisji amoniaku i siarkowodoru w 10 punktach zlokalizowanych na oczyszczalni i okolicznym terenie najbardziej narażonym na negatywne oddziaływanie odorowe. Badane parametry nie były przypadkowe, gdyż to właśnie te 3 wskaźniki stanowią główną przyczynę uciążliwości odorowej. Analizy te zostały przeprowadzone również na przełomie sierpnia i września 2015r.

Od 8 czerwca 2015r., podobnie tak jak w poprzednim roku, na terenie oczyszczalni zostały przeprowadzone badania olfaktometryczne (badanie powietrza nie pod kątem składu lecz wyczuwalnego odoru). Wynik pomiaru podany będzie w jednostkach odorowych. Wyniki analiz pozwolą ustalić aktualne, główne źródła emisji odorów oraz określić zakres oddziaływania złowonnego oczyszczalni na obszar miasta i gminy.

Wyżej wymienione badania będą powtarzane cyklicznie w celu zgromadzenia jak największej ilości informacji na temat rozprzestrzeniania się odorów w zależności od warunków atmosferycznych oraz cyklu pracy ciągu technologicznego oczyszczalni.

Merkaptany – naturalny produkt fermentacji, obecny przede wszystkim w początkowej jej fazie. Należy do grupy organicznych związków chemicznych zawierających siarkę, stanowiących jeden ze składników odorów.

Wodkan Bełchatów Badanie Powietrza
Wodkan Bełchatów Badanie Powietrza
Wodkan Bełchatów Badanie Powietrza
Wodkan Bełchatów Badanie Powietrza