informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody – Kierowca

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko: Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody - Kierowca.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie min. średnie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:  

 

 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • mile widziane: prawo jazdy kat. T, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 

 • nadzór, obsługa urządzeń i instalacji technologicznej ujęcia wody.

 

Informacje o warunkach pracy:

 

 • praca w systemie zmianowym,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko Operator Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody - Kierowca” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 22.01.2021r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio
z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.