Kolejna ważna inwestycja zrealizowana. Modernizacja magistrali wodociągowej dobiegła końca.

    Zakończyła się trwająca rok modernizacja magistrali wodociągowej DN 800 od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Sienkiewicza oraz magistrali DN 500 na odcinku od hali odżelaziaczy do granic działki Ujęcia Wody. Są to najważniejsze odcinki sieci wodociągowej, która zaopatruje w wodę mieszkańców Bełchatowa.

    - Modernizacja magistrali wodociągowej to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez naszą Spółkę. Zapewni ona bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i ograniczy występowanie awarii, co istotnie wpłynie na poprawę efektywności całego systemu wodociągowego w Bełchatowie. Zastosowana do renowacji technologia rękawa szklanego charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, dzięki czemu magistrala nie będzie wymagała modernizacji przez następne dziesięciolecia – powiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

    Renowacja przeprowadzona została w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem metody rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe). Łączna długość zmodernizowanej magistrali wynosi ponad 2,4 km, co sprawia,  że  jest to największa na świecie instalacja wykonana na wodociągu w tej technologii. W ramach zadania przeprowadzono również renowację zlokalizowanych na magistrali 4 komór wodociągowych z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego.

    Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. i INSTBUD Sp. z o.o. z Nieznanowic oraz PPHU AKWA z Zabrza, a wartość całej inwestycji wyniosła 9 379 000,00 zł netto.

     Przedsięwzięcie zostało wykonane w ramach Kontraktu 04 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.