Monitoring w Laboratorium

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. dysponuje dwoma laboratoriami: Laboratorium Analizy Wody i Laboratorium Analizy Ścieków. W laboratoriach przeprowadza się szereg analiz chemicznych w ramach nadzoru procesów technologicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Prowadzony jest także monitoring jakości ścieków przemysłowych dostarczanych do sieci kanalizacyjnej oraz monitoring jakości wody pitnej na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody  i w sieci wodociągowej. Wyposażenie laboratorium w urządzenia i sprzęt laboratoryjny oraz doświadczenie pracujących w nim osób zapewnia prawidłowe wykonywanie pomiarów i wiarygodność wyników.

Laboratorium WOD-KAN Bełchatów
Laboratorium WOD-KAN Bełchatów
Laboratorium WOD-KAN Bełchatów

Laboratorium z akredytacją

Laboratorium z akredytacją
Zakres Akredytacji Laboratorium AB 1590