RAPORT Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMUJCYCH EEKTY REALIZACJI PROJEKTU
pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta

Wydarzenie informacyjno – promocyjne – 31.05.2015

W niedzielę, 31.05.2015r. w godz. 15:00-20.30 na placu przy scenie plenerowej MCK PGE Gigantów Mocy w Bełchatowie, miało miejsce wydarzenie informacyjno – promocyjne pn. "Przyjdź, opowiem Ci o wodzie", promujące efekty realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Do wspólnej zabawy w ramach wydarzenia włączyły się całe rodziny, które chętnie uczestniczyły w bogatym programie o charakterze rekreacyjno - rozrywkowym. Zbieżność daty wydarzenia z datą obchodów „Międzynarodowego Dnia Dziecka”, zapewniła dużą liczbę uczestników akcji.

Program sceniczny rozpoczął występ zespołu Mała A’Vista. Przeplatany był licznymi zabawami i konkursami z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Towarzyszyły im bloki informacyjno-promocyjne.
Gwiazdą wydarzenia była finalistka trzeciej edycji telewizyjnego show "X- Factor", gwiazda młodego pokolenia - Maja Hyży.

Jedną z atrakcji dnia był spektakl teatralny o odwadze, przygodzie i wierze w samego siebie „FANTAZJANA - Niekończąca się historia”, który odbył się na deskach sceny teatralno-widowiskowej MCK PGE Gigantów Mocy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty i happeningi i pokazy i zabawy okołosceniczne.

Wydarzeniu towarzyszył kiermasz w ramach, którego rozstawiono liczne stoiska, w tym stoisko promujące efekty realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” oraz stoisko Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich.

Mieszkańcy miasta uczestniczący w wydarzeniu mieli możliwość pozyskiwania informacji dotyczących zakresu, wskaźników oraz efektów działań realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o. Osoby obsługujące stoisko informowały o dofinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a także rozdawały broszury, ulotki i inne materiały promocyjno-reklamowe.

Wydarzenie informacyjno – promocyjne – 28.06.2015

W dniu 28 czerwca 2015r. w godz. 16.00-18.00 w parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie zorganizowano wydarzenie informacyjno-promocyjne, promujące efekty realizacji projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci Wodno-Kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Program rekreacyjno-rozrywkowy był częścią „XXXVI Dni Bełchatowa”. Wydarzenie prowadził znany i lubiany prezenter telewizyjny - Krzysztof Ibisz. Popołudnie uatrakcyjniły występy i koncerty: uczniów z Centrum Tańca Up Studio, Zespołu ZAYAZD oraz włoskiego artysty ROBERTA ZUCARO. Koncerty pomimo zmiennej aury przyciągnęły wielu mieszkańców miasta. W ramach programu scenicznego promującego efekty realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” ze sceny przekazywane były liczne treści z nim związane. Przeprowadzono również konkursy z nagrodami. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. „XXXVI Dni Bełchatowa” zakończyły koncerty Zbigniewa Wodeckiego oraz zespołu Czadomen.

W miejscu realizacji wydarzenia w sąsiedztwie sceny wyeksponowano stoisko promujące efekty realizacji projektu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o., na którym informowano o zakresie realizacji projektu oraz rozdawano uczestnikom imprezy materiały informacyjno-promocyjne w postaci m.in.: broszur, ulotek, a także gadżetów reklamowych z logotypami promującymi Unię Europejską oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja podsumowująca projekt – 17.06.2015

Konferencja podsumowująca projekt zorganizowana została w salach Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.

Program konferencji:
10:30 Piotr Kopek - Prezes „WOD.–KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. Powitanie uczestników Konferencji.
10:45 Ewa Skorupa - Dyrektor ds. Projektów i Marketingu, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Prezentacja podsumowująca realizację zasadniczego zakresu Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
11:30 dr inż. Tymoteusz Jaroszyński , dr inż. Łukasz Jaroszyński - Politechnika Poznańska. Wstępna ocena oddziaływania na środowisko Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie.
12:00 Paweł Specjalski – Prezes Spółki z o.o. Wodociąg Marecki. Współczesne techniki oczyszczania powietrza złowonnego z komunalnych oczyszczalni ścieków.
12:15 Marek Góźdź - Dyrektor Zakładu Wodociągowego. Wodociągi Miejskie w Radomiu. Techniki odwadniania osadów stosowane w Polsce.
12:45 Patrycja Szyszko - Przedstawiciel NFOŚiGW w Warszawie. Podsumowanie współpracy z Beneficjentem w zakresie dofinansowania Projektu.
13:10 Krzysztof Masiuk- Członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW w Warszawie. Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce i w Europie.
13:30 Piotr Kopek - Prezes „WOD.–KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. Podsumowanie Konferencji.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wizytacji obiektów Spółki „WOD.-KAN.”, na których były realizowane zadania udzielonej pożyczki na dofinansowanie realizacji Projektu wchodzące w zakres projektu.