informacja

Zaawansowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mokrej.

            Od początku lipca 2018 roku trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
w ulicy Mokrej. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna oraz INSTBUD Sp. z o.o. – z siedzibą w Nieznanowicach.

            Wykonano już około 60% wszystkich prac. Planowany termin zakończenia prac w ul. Mokrej to sierpień 2018 roku.

            Kontrakt 02 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”, w zakres którego wchodzi przedmiotowa inwestycja, realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.