Zabezpieczenie instalacji i wodomierzy przed mrozem !

KOMUNIKAT

           Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomina mieszkańcom miasta, iż odbiorca usług zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przed mrozem wodomierza, studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem.

W celu ochrony urządzeń wod-kan przed skutkami działania niskich temperatur należy:

– zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze poprzez uszczelnienie drzwi i okien,

– wypompować wodę ze studni wodomierzowych oraz ocieplić wodomierze i włazy pokrywowe materiałami izolacyjnymi, np. wełna mineralna, styropian w sposób umożliwiający odczyt wodomierzy,

– ocieplić przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez kondygnacje nieocieplone,

– zabezpieczyć przewody wodociągowe służące do podlewania przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów,

Przypominamy, że koszt wymiany uszkodzonego wodomierza to minimum 150 zł + VAT.

Warunki techniczne, których spełnienie ciąży na właścicielu nieruchomości określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                                  (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690).

 

WICEPREZES ZARZĄDU                  PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Pierzchała                         mgr Piotr Kopek

 

Bełchatów, dnia 27.10.2017 r.