informacja

Budżet Obywatelski wraca do Bełchatowa

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Miasto Bełchatów wraca do idei budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieć do rozdysponowania 1 mln zł – 100 tys. zł na projekty miękkie, 900 tys. zł na twarde.

Będzie to ósma edycja Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji 1 mln zł. Z tej puli 100 tys. zł przeznaczone będzie na realizację projektów miękkich, czyli różne wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne, akcje prozdrowotne czy promujące nasze miasto. 900 tys. zł pochłoną natomiast projekty twarde – mówiąc najogólniej różnego rodzaju inwestycje. Do tej pory najczęściej mieszkańcy stawiali na budowę nowych lub modernizację istniejących placów zabaw. Nie brakowało również zadań związanych z zielenią miejską, obiektami sportowymi, rekreacją i bezpieczeństwem. Znany jest już terminarz budżetu. Na zgłaszanie swoich projektów bełchatowianie będą mieć czas od 23 maja do 17 czerwca. Pierwszą listę zakwalifikowanych do głosowania zadań poznamy 9 sierpnia, ostateczną zaś 26 sierpnia. Kolejna część budżetu – głosowanie wystartuje 5 września. Mieszkańcy swoje głosy będą mogli oddawać dokładnie przez trzy tygodnie – do 16 września. Listę zwycięskich projektów poznamy 23 września. Wygrane pomysły będą realizowane w roku 2023.

 Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zgłaszania projektów, a także głosowanie będą na bieżąco zamieszczane na belchatow.pl oraz na specjalnej, dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu Bełchatowa stronie: decydujemy.belchatow.pl

harmonogram_a3