informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w Biurze Obsługi Klienta

Bełchatów, dn. 04.03.2019r.

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Referent w Biurze Obsługi Klienta 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • wysoka kultura osobista,
 • nienaganna aparycja,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • doświadczenie zawodowe mile widziane.

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • przyjmowanie dokumentów składanych w Biurze Obsługi Klienta, prowadzenie ich ewidencji i nadzór nad terminami ich realizacji,
 • wystawianie faktur za usługi świadczone przez „WOD.-KAN.”,
 • przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • obsługę odbiorców.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny),
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko–Referent w Biurze Obsługi Klienta” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 08.03.2019r. do godz. 900.

 

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.