Wod Kan złożył wniosek o nową taryfę na wodę i ścieki. Ceny bez zmian do 2021 roku !!!

        Bełchatowska spółka „Wod. – Kan.” złożyła, zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami, wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki na okres najbliższych trzech lat. „ Po analizie planowanych przychodów i kosztów działalności spółki do końca 2021 roku zdecydowaliśmy o pozostawieniu opłat za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Tak więc jeśli „Wody Polskie” zaakceptują nasz wniosek, to przez najbliższe trzy lata cena wody i ścieków w dalszym ciągu nie ulegnie zmianie, co jest ewenementem w naszym mieście” – powiedział prezes spółki Piotr Kopek. Przypomnijmy, że cena wody w wysokości 4,00 zł netto (4,32 zł brutto) obowiązuje od 01 maja 2013 roku, a cena ścieków 6,75 zł netto (7,29 zł brutto) jest niezmienna od 01 maja 2015 roku.

           Nowa taryfa zakłada odstąpienie od pobierania wyższych opłat za wodę od mieszkańców bloków zasilanych w wodę poprzez hydrofornie. „Teraz wszyscy będą ponosili jedną opłatę w wysokości 4,00 zł netto. Dotychczas mieszkańcy wieżowców mieli stawkę za wodę wyższą o 6 groszy za metr sześcienny od pozostałych odbiorców wykorzystujących wodę na cele socjalno bytowe” – powiedział wiceprezes Piotr Pierzchała. Na nowej taryfie, jeśli zostanie zaakceptowana przez „Wody Polskie”, skorzystają również Wspólnoty Mieszkaniowe, ponieważ łączna opłata abonamentowa za gotowość do świadczenia usług, koszty odczytu i rozliczenia należności od każdego urządzenia pomiarowego, będzie wynosić łącznie 9,00zł netto miesięcznie, a wcześniej opłata ta wynosiła miesięcznie aż 24 zł netto. Odbiorcy indywidualni będą ponosili opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości, bez żadnych podwyżek.

       „Wcześniejszy, trzyletni okres prac nad optymalizacją kosztów w Spółce pozwolił przygotować wniosek taryfowy chroniący mieszkańców Bełchatowa przed wzrostem cen za wodę i ścieki. Systematyczny wzrost opłat jaki miał miejsce do roku 2013 za wodę oraz do roku 2015 w przypadku ścieków, został skutecznie wyhamowany, ku zadowoleniu odbiorców naszych usług – mieszkańców Bełchatowa” – powiedział prezes Piotr Kopek.

        Zgodnie z obowiązującą procedurą nowe taryfy będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez PGW „Wody Polskie”. Do tego momentu obowiązywać będzie taryfa dotychczasowa.