Informacja dotycząca zakończenia prac ziemnych na terenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Bełchatowie

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż w dniu 12.07.2018r zostały zakończone prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Targowej.

         Nowo wybudowana sieć kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek o długości 102 m, na której zlokalizowano studnię zbiorczą o średnicy DN 425 mm, trzy studnie przelotowe o średnicy DN 1200 mm oraz trzy wpusty deszczowe – uliczne.

        Nowy odcinek sieci został włączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Generała Grota Roweckiego.