Spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. odorów

W dniu 31.05.2016r. w siedzibie spółki Wod – Kan odbyło się kolejne spotkanie Zespołu konsultacyjnego  ds. odorów. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele największych zarządców i administratorów nieruchomości funkcjonujących w mieście, reprezentanci Urzędu Miasta Bełchatowa, Sanepidu, WIOŚ, Straży Miejskiej.  Uczestnicy spotkania podkreślili, że w ostatnim czasie odnotowano sporadyczne odory na poziomie zauważalnym. Podkreślono, że sytuacja pod kątek jakości powietrza w ostatnich miesiącach uległa wyraźnej poprawie. WIOŚ oraz Sanepid nie odnotowywały żadnych skarg mieszkańców na uciążliwości odorowe. Prezes Spółki Wod - Kan Piotr Kopek poinformował, że Rada Miejska Bełchatowa wyraziła zgodę na opracowanie wniosku o decyzję środowiskową oraz wykonanie projektów budowlanych na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych oraz instalacji dezodoryzacji powietrza z suszarni, które to inwestycje pozwolą docelowo rozwiązać problem uciążliwości odorowych w mieście. Wniosek o decyzję środowiskową został już złożony, a w czerwcu dokonano rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie projektu budowlanego na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Projekt zostanie opracowany do końca III kwartału tego roku.

Spółka poinformowała, ze w  okresie wiosenno jesiennym osad  z suszarni będzie suszony metodą cienkowarstwowa co powinno ograniczyć uciążliwości odorowe. Ostatni wywóz osadu z suszarni miał miejsce na początku czerwca.