Straty wody – problem mieszkańców bloków

Nie tylko w Bełchatowie, ale w całej Polsce mieszkańcy bloków zgłaszają do administratorów nieruchomości pretensje o dopłaty za nierozliczoną wodę będącą różnicą wskazań wodomierza głównego z sumą wskazań liczników zamontowanych w mieszkaniach. Spółka dostarczająca wodę do nieruchomości, czyli Wod Kan odpowiada za stan instalacji (np. za ewentualne wycieki wody) tylko i wyłącznie do wodomierza głównego. Instalacja wewnętrzna, zasilająca poszczególne mieszkania w wodę jest własnością Wspólnoty i ona też odpowiada za jej stan techniczny. Powodem nierozliczania wody w nieruchomości są m.in. drobne przecieki oraz nieprecyzyjny pomiar zużytej wody przez urządzenia pomiarowe w mieszkaniach. Celem obrazowego przedstawienia skali nierozliczonej wody podyktowanej np. zastosowaniem starych lub źle zamontowanych wodomierzy, czy też nieszczelnością zaworów Spółka Wod – Kan zbudowała mini instalację wodną imitującą wewnętrzny układ wodociągowy w nieruchomości. Zamontowano w nim wodomierze różnej klasy i z różnym stopniem zużycia, aby można było zaobserwować jak tarcze wodomierzy „mieszkaniowych” stoją nieruchome podczas gdy woda przez nie przepływa i jest odnotowywana na liczniku głównym. Prezentacja instalacji miała miejsce 9 czerwca na Ujęciu Wody „Myszaki”, a uczestniczyli w niej zarządcy i administratorzy nieruchomości funkcjonujących na terenie Bełchatowa. Instalacja będzie wykorzystywana przy okazji spotkań z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych oraz w czasie zajęć edukacji ekologicznej organizowanych dla uczniów szkół, zainteresowanych odpowiedzią na pytanie: skąd się bierze woda w kranie?