Dzień dziecka

"Dzień Dziecka"

Tradycyjnie już przy okazji Dnia Dziecka Spółka „WOD.-KAN.” zamontowała przy placówkach oświatowych dwa kolejne kolorowe hydranty tzw. „Pawełki”. Nowe hydranty przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz przy Przedszkolu nr , zastąpiły stare mało estetyczne urządzenia przeciwpożarowe. Na dzień dzisiejszy w Bełchatowie zamontowanych jest 8 hydrantów wpisujących się w kolorowy świat najmłodszych Bełchatowian. W kolejnych latach planowane są kolejne wymiany przy szkołach i przedszkolach.