Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie dysponuje nowoczesnym sprzętem służący do czyszczenia, przeglądu i napraw bezwykopowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Oferujemy:

 • Specjalistyczny samochód do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • Samochód inspekcyjny do monitorowania kanałów sanitarnych i deszczowych w zakresie rur od 100 mm do 1200 mm. Wózek inspekcyjny z zainstalowaną kamerą wyposażony jest w oświetlenie LED, charakteryzujące się zimnym światłem o dużej jasności. Opuszczanie i wyciąganie kamery z kanału realizuje wyciągarka zamontowana w tylnej części samochodu. Kamera połączona jest z pulpitem sterowniczym za pomocą jednożyłowego kabla w osłonie kevlarowej o długości 500. Dzięki temu możliwe jest przeglądanie jednorazowo 1 km kanału (po 500 m w każdą stronę od studni rewizyjnej). Obraz z kamery poprzez system RPP przekształca obraz trójwymiarowego w obraz dwuwymiarowy. Funkcja ta pozwala zobaczyć wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej na płaskim wydruku. Samochód zasila bateria akumulatorów pozwalająca na bezgłośną pracę co sprawia, że sprzęt ten może być wykorzystywany również nocą.
 • Mobilny system RS MAX PATCH szwajcarskiej FIRMY RS Technik, służący do bezodkrywkowej, punktowej renowacji kanałów. Umożliwia on zakładanie krótkich tzw. „rękawów” (opasek) w miejscach uszkodzeń wcześniej zlokalizowanych przez kamerę inspekcyjną. System umożliwia renowację kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm. Renowacja polega na wprowadzeniu do uszkodzonego odcinka kanalizacji przyciętej na wymiar maty z włókna szklanego nasączonej żywicą chemoutwardzalną, która już po około godzinie utwardza się w sposób gwarantujący pełną szczelność i wytrzymałość na kilkadziesiąt lat.
Oferta spółki WOD-KAN
Oferta spółki WOD-KAN
Oferta spółki WOD-KAN
Oferta spółki WOD-KAN
Oferta spółki WOD-KAN
Oferta spółki WOD-KAN

Cennik usług inspekcji telewizyjnej Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonanie inspekcji telewizyjnej  kanałów w zakresie średnic - od Ø 500 mm do Ø 1200 mm w systemie RRC.

 

Lp. Długość jednorazowego zlecenia
badania kanałów [mb]
Kanały nowo wybudowane
[zł netto/ mb]
Kanały eksploatowane
[zł netto/mb]
1. Do 20 220,00 PLN
(Jednorazowa opłata za zlecenie)
300,00 PLN
(Jednorazowa opłata za zlecenie)
2. 21 do 250 11,00 PLN 15,00 PLN
3. 251 do 500 9,00 PLN 12,00 PLN
4. Powyżej 500 8,00 PLN 10,00 PLN

 

Kanały eksploatowane mają być wyczyszczone przed przeprowadzeniem inspekcji telewizyjnej. Powyższe ceny nie zawierają kosztów czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W cenie inspekcji TV zawarte jest:

 • Analiza stanu sieci kanalizacyjnej,
 • Raporty z przeprowadzonej inspekcji,

Na życzenie klienta nagranie inspekcji TV na płycie CD/DVD

 • Opłata za nagranie – 10,00 zł [netto].

 

Za wykonanie inspekcji TV kanału o średnicy od Ø 100 mm do Ø 400 mm:

Lp. Długość jednorazowego zlecenia
badania kanałów [mb]
Kanały nowo wybudowane
[zł netto/ mb]
Kanały eksploatowane
[zł netto/mb]
1. Do 15 165,00 PLN
(Jednorazowa opłata za zlecenie)
165,00 PLN
(Jednorazowa opłata za zlecenie)
2. Powyżej 15 5,50 PLN 7,50 PLN

 

Dojazd do miejsca prowadzenia inspekcji kamerą TV oraz powrót do miejsca garażowania poza terenem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie, według wskazań licznika samochodu specjalistycznego.

 • Opłata za 1 km wynosi – 4,50 zł [netto].

Za brak możliwości przeprowadzenia inspekcji TV wynikającej z winy zleceniodawcy - brak dojazdu, kanał nieoczyszczony – lub innych przeszkód niezależnych od zespołu prowadzącego inspekcję TV, po dotarciu na miejsce inspekcji samochodu specjalistycznego, koszt każdej rozpoczętej godziny gotowości do pracy – 100,00 PLN [netto]

Każda rozpoczęta godzina czyszczenia kanału o średnicy od Ø 100 mm do Ø 600 mm wynosi - 360 zł netto.
Dojazd samochodem specjalistycznym WUKO lub KROLL - do miejsca wykonania usługi - 27,70 zł netto/km.
Koszt czyszczenia kanałów o średnicach większych niż 600 mm – do uzgodnienia przed przyjęciem zlecenia.

 

OFERTA NA WYKONANIE NAPRAW PUNKTOWYCH MATODĄ BEZWYKOPOWĄ – PACKER

Packer to doszczelnienie wewnętrzne rur wykonywane z żywic trójkomponentowych oraz z matotkaniny szklanej. Są to materiały przyjazne dla środowiska i dopuszczone do stosowaniu w miejscach, gdzie materiał ten ma styczność z woda pitną.

Paker wykorzystywany jest w naprawach punktowo-liniowych sieci kanalizacyjnych, w metodach bezwykopowych. W rurociągu, na jego wewnętrznej powierzchni, tworzona jest wykładzina z maty nasączonej żywicą i dopasowanej do kształtu remontowanego odcinka kanału. Utwardzona chemicznie mata uszczelnia wszelkie pęknięcia. Przyjmuje i pełni rolę zastępczego przewodu zapobiegając infiltracji wód gruntowych i eksfiltracji ścieków do środowiska. W skład zestawu do uszczelniania rurociągów wchodzą:

Oferta spółki WOD-KAN
Oferta spółki WOD-KAN
 • Kamera telewizyjna,
 • Wciągarka z zestawem lin i krążków pomiarowych,
 • Węże zasilające w sprężone powietrze,
 • Urządzenia sterujące wyżej wymienionym sprzętem, które są zamontowane w specjalistycznym samochodzie.

Wykonanie napraw punktowych metodą bezwykopową, za pomocą pakera, posiada następujące zalety:

 • Brak wykopów ( konieczności przepompowywania ścieków do innego kanału),
 • Szybka instalacja,
 • Użyte materiały posiadają wysoką odporność mechaniczną i chemiczną,
 • Wysoka odporność na ścieranie,
 • System bezskurczowy,
 • Po wykonaniu naprawy zostaje minimalnie zmniejszona grubość ścianki kanału, co jest nieodczuwalne podczas użytkowania i eksploatacji.

Koszt usługi wynosi, w zależności od średnicy:

 • Dla ø 160 – 1 500 zł netto,
 • Dla ø 200 – 1 500 zł netto,
 • Dla ø 250 – 1 800 zł netto,
 • Dla ø 300 – 1 800 zł netto,
 • Dla ø 500 – 2 200 zł netto,
 • Dla ø 600 – 2 200 zł netto.

Usługa obejmuje:

 • Czyszczenie kanału przed naprawą, na całej długości,
 • Inspekcja kamerą telewizyjną odcinka, który uległa awarii,
 • Wykonanie naprawy na odcinku 0,5 mb,
 • Inspekcja kamerą telewizyjną naprawionego odcinka,
 • Nagranie inspekcji, przed wykonaniem montażu packerów oraz inspekcji powykonawczej, na płycie CD.