Rusza długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja

W dniu 16.10.2020r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 05 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.

Wartość umowy wynosi 2 653 110,00 zł brutto.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1,27 km oraz kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 0,38 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

Mieszkańcy ulic: Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej ubiegali się o jak najszybsze wykonanie kanalizacji sanitarnej, a Spółka „WOD. – KAN.” wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Udało się uzyskać zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na włączenie planowanego zadania w zakres realizowanego Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cieszę się, że udało nam się pozyskać finanse oraz uzyskać wszelkie zgody na budowę tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców kanalizacji sanitarnej. Tym bardziej, że mieszkańcy ulic Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej byli niezwykle zdeterminowani i bardzo zabiegali o jej realizację – mówi Piotr Pierzchała, Prezes „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.