Historia działań JRP

22.06.2016r.

Podpisano umowę na  „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni ścieków
w Bełchatowie.” Wykonawcą została firma „PROJ - EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy
ulicy Okrzei 18, 64-920 Piła.

 

04.05.2016r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych
na Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.”

 

15.03.2016r.

Podpisano umowę na  Kontrakt 10A pn.: „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”. Wykonawcą została firma „INFRA” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzowie Wielopolskim przy ulicy Podmiejskiej 15C, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

28.12.2015r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony - Kontrakt 10A pn.: "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie" - na dokończenie realizacji Kontraktu 10 z Projektu pn.: "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa".

 

18.11.2015r.

Podpisanie Ugody z Wykonawcą Kontraktu 10 - firmą Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce, który odstąpił od umowy.

 

15.06.2015r.

Podpisanie protokołu z inwentaryzacji na okoliczność przerwania robót realizowanych w ramach Kontraktu 10 pn.: "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie" z dniem 22.05.2015 przez Wykonawcę - Awbud S.A.

 

22.05.2015r.

Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 6/jrp/2014 z dnia 29.09.2014 firmy Awbud S.A. - Wykonawcy Kontraktu 10.

 

30.04.2015r.

Odbiór końcowy robót prowadzonych w ramach Kontraktu 12 pn.: "Modernizacja stacji energetycznej Oczyszczalni Ścieków".

 

27.02.2015r.

Odbiór końcowy robót prowadzonych w ramach Kontraktu 11 pn.: "Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej".

 

30.01.2015r.

Odbiór końcowy robót prowadzonych w ramach Kontraktu 13 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie.

 

08.12.2014r.

Podpisano umowę na usługi projektowe i roboty budowlane dla Kontraktu 12 pn.: „Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków”. Wykonawcą została firma „RAMB” Sp. z o.o.; 97-400 Bełchatów; Piaski 2.

 

06.10.2014r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi projektowe i roboty budowlane dla Kontraktu 12 pn.: „Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa".

 

29.09.2014r.

Podpisano umowę na usługi projektowe i roboty budowlane dla Kontraktu 10 pn.: „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”. Wykonawcą została firma „AWBUD” S.A.; Fugasówka, 42 – 440 Ogrodzieniec; ul. Reja 4.

 

24.09.2014r.

Zakończenie robót prowadzonych w ramach Kontraktu 09 pn. „Budowa instalacji suszenia osadów na oczyszczalni ścieków”. Przekazanie inwestycji do eksploatacji.

 

17.06.2014r.

Podpisano umowę na roboty budowlane dla Kontraktu 13 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III” . Wykonawcą została firma: SKANSKA S.A.; 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka

 

12.06.2014r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla Kontraktu 11 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej” . Wykonawcą została firma: P.P.H.U. SANEL Zdzisław Krupa Janusz Zaniewicz Spółka Jawna; 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 18

 

06.06.2014 r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla Kontraktu 10 pn.: „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” realizowany w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”

 

23.04.2014r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla Kontraktu 11 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej”, realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”

 

25.03.2014r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Kontraktu 13 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III” realizowany w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”

 

14.03.2014r.

Aneks do Umowy o dofinansowanie, wprowadzający zmiany w Umowie polegające na rozszerzeniu zakresu Projektu o 4 dodatkowe Kontakty: K10 - MODERNIZACJA WĘZŁA PRZYJMOWANIA ŚCIEKÓW I CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW; K11 - BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYKONANIEM SYSTEMU MONITORINGU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ; K12 - MODERNIZACJA STACJI ENERGETYCZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW; K13 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OSIEDLU LUDWIKÓW II W BEŁCHATOWIE – ETAP III

 

14.03.2013r.

14 marca 2013r. w Urzędzie Miasta w Bełchatowie Zarząd Spółki „WOD.-KAN.” w obecności Prezydenta Miasta Bełchatowa podpisał umowę z wyłonionymi w drodze przetargu wykonawcami kontraktu 09 pn. "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków". Wykonawcą przedsięwzięcia jest Konsorcjum Firm: Rebud C. Krygier, M.Michalski, W. Remba Sp. Jawna z siedzibą w Bełchatowie – Lider Konsorcjum; Energomontaż – Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Rogowcu – Partner Konsorcjum; Elbox Spółka z o.o. z siedzibą w Rogowcu – Partner Konsorcjum.

 

28.09.2012r.

Zakończenie i odbiór robót prowadzonych w ramach Kontraktu 05 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice".

 

20.09.2012r.

Zakończenie i odbiór robót prowadzonych w ramach Kontraktu 08 pn. "Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i desczowej na terenie Miasta Bełchatowa".

 

31.08.2012r.

Zakończenie i odbiór robót prowadzonych w ramach Kontraktu 01 pn. "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki".

 

12.08.2012r.

Zakończenie i odbiór robót prowadzonych w ramach Kontraktu 03 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w osiedlu Ludwików - etap I".

 

31.05. 2012r.

Zakończono realizację robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 06 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej, a także w rejonie Ujęcia Wody.

 

16.05.2012r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi projektowe i roboty budowlane realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla Kontraktu 09 pn. „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”.

 

02.03.2011r.

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Kontraktu 09 pn. „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”.

 

31.01.2011r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi projektowe i roboty budowlane realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj" dla Kontraktu 09 pn.: „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków".

 

31.01.2011r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 01 pn.: „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki". Wykonawcą został Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 3.

 

28.01.2011r.

Podpisano umowę na roboty budowlane dla Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa". Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: - Rebud C. Krygier, M. Michalski, W. Remba Spółka Jawna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Gen. Czyżewskiego 50, - PP-H-U AKWA J. Biskup, S. Owczarek Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu, ul. I. Paderewskiego 21

 

25.01.2011r.

Podpisano umowę na roboty budowlane dla Kontraktu 01 pn.: „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki". Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: - BinŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Olsztyńska 3 - Lider Konsorcjum, - Atrem Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach, ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las - Partner Konsorcjum.

 

30.11.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa".

 

30.11.2010r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 06 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody". Wykonawcą zostało Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4.

 

25.11.2010r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 05 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice". Wykonawcą zostało Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4.

 

24.11.2010r.

Podpisano umowę na roboty budowlane dla Kontraktu 05 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice". Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: - Przedsiębiorstwo Innowacyjno -Produkcyjne „ INKOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Pabianicka 67, - Lider Konsorcjum, - „BUD-INŻ." Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Łódzka 4/8 - Partner Konsorcjum.

 

15.11.2010r.

Podpisano umowę na roboty budowlane dla Kontraktu 06 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody". Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: - „EDAN" Mieczysław Piech, prowadzący działalność gospodarczą w Bełchatowie, ul. Mielczarskiego 26 - Lider Konsorcjum, - „PROBUD" Jarosław Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą w Radomsku, ul. Jacka Soplicy 19 - Partner Konsorcjum.

 

30.09.2010r.

Zakończenie i odbiór robót prowadzonych w ramach kontraktu 07 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Binków".

 

28.09.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa ".

 

22.10.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 01 pn.: „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki".

 

06.09.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 06 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką, (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody".

 

30.08.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Kontraktu 01 pn.: „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki".

 

13.08.2010r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 03 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Osiedlu Ludwików - etap I ". Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 3 - Lider Konsorcjum, - Janusz Rybka Biuro Inwestorskie z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 17 b/1a - Członek Konsorcjum.

 

13.08.2010r.

Podpisano umowę na roboty budowlane dla Kontraktu 03 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Osiedlu Ludwików - etap I ". Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: - „Hemex-Budownictwo" Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Stary Rynek 4 - Lider Konsorcjum, - Przedsiębiorstwo „AGAT" S.A. z siedzibą w Koluszkach, ul. Paderewskiego 1 - Partner Konsorcjum.

 

04.08.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Kontraktu 06 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody".

 

26.07.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 05 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice".

 

22.07.2010r.

W siedzibie Ministerstwa Środowiska Pan Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu uroczyście podpisał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. na realizację projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa".

 

 

30.06.2010r.

Zakończenie i odbiór robót prowadzonych w ramach kontraktu 04 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej".

 

24.06.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Kontraktu 05 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice".

 

30.04.2010r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Kontraktu 03 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików - etap I w Bełchatowie".

 

14.04.2010r.

Ogłoszono przeterg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Kontraktu 03 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików-etap I w Bełchatowie".

 

31.03.2010r.

Zakończenie i odbiór robót prowadzonych w ramach kontraktu 02 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej - etap III".

 

18.03.2010r.

W Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-203/09-00 Projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.- KAN." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 153 076 500,00 PLN, w tym VAT 27 085 900,00 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 84 953 127,51 PLN. Udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości nie więcej niż 72 210 158,38 PLN.

 

26.11.2009 r.

W Bełchatowie w Urzędzie Miasta została popisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Łodzi reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Budzyńskiego oraz Z-cę Prezesa Zarządu Panią Barbarę Robak, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Pana Sylwestra Melona oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Ryszarda Błażejewskiego, dotyczącą udzielenia pożyczki w kwocie 33 mln PLN na dofinansowanie projektu pn.: "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa". Umowa została zawarta w obecności władz samorządowych Miasta Bełchatowa

 

14.10.2009r.

Podpisano umowę na roboty budowlane dla zadania pn.:"Budowa sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego w Bełchatowie", realizowanego w ramach Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa". Wykonawcą został „Rebud" C. Krygier, M. Michalski, W. Remba, Sp. J, ul. Czyżewskiego 50, 97 - 400 Bełchatów. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.11.2009 r.

 

07.09.2009r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego w Bełchatowie", realizowanego w ramach Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa".

 

05.06.2009r.

Został złożony wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Trwa ocena merytoryczna wniosku na poziomie krajowym.

 

29.04.2009r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach Kontraktu 07 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Binków w Bełchatowie".Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Wykonawstwa Ogólnobudowlanego „WIMBUD" Sp. z o.o., ul. Wersalska 47/75, 91 - 212 Łódź. Termin pełnienia nadzoru: 31.09.2010 r.

 

20.04.2009r.

Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kompleksowego rozwiązania gospodarki osadowej zakończonej słonecznym suszeniem mechanicznie odwodnionych osadów z komunalnej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie w ramach Kontraktu 09 pn.: "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków". Wykonawcą została firma „EKOTOP" Roman Sobczyk, ul. Wawelska 25/1, 64 - 920 Piła. Termin wykonania przedmiotu umowy: 08.05.2009 r.

 

07.04.2009r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kompleksowego rozwiązania gospodarki osadowej zakończonej słonecznym suszeniem mechanicznie odwodnionych osadów z komunalnej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie w ramach Kontraktu 09 pn.: "Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków".

 

31.03.2009r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach Kontraktu 07 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Binków w Bełchatowie".

 

30.03.2009r.

Podpisano umowę na roboty budowlane Kontrakt 07 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Binków w Bełchatowie". Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: Firma „EDAN" Mieczysław Piech, ul. Mielczarskiego 26, 97 - 400 Bełchatów - Lider Konsorcjum oraz Firma „PROBUD" Jarosław Dąbrowski, ul. Jacka Soplicy 19, 97 - 500 Radomsko - Partner Konsorcjum. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2010 r.

 

16.03.2009r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej - etap III". Wykonawcą zostało „Biuro Projektowe OMEGA s. c.", ul. Ignacego Krasickiego 2, 97 - 500 Radomsko. Termin pełnienia nadzoru: 31.03.2010 r.

 

12.02.2009r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej - etap III".

 

06.02.2009r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach Kontraktu 01 pn.: "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki" dla zadania pn."Budowa centralnego systemu sterowania i wizualizacji Obiektu Ujęcia Wody, studni głębinowych, hydroforni osiedlowych i przepompowni ścieków, pompowni II stopnia Ujęcia Wody w Bełchatowie".Wykonawcą została firma ABC AUTOMA Sp. Jawna A.Dąbrowski Automatyka Mikroprocesorowa, ul.Przemysłowa 9, 97-400 Bełchatów. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31.03.2009 r.

 

04.02.2009r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla część III na przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ramach Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa".Wykonawcą została firma "EKOPROJEKT" Wojciech Kowal, Smugi 27J, 21-002 Jastków.

 

30.01.2009r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Kontraktu 07 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Binków w Bełchatowie".

 

30.01.2009r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla części I, II, IV, V, VI, VII na przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ramach Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa".Wykonawcą została firma Budowlana "A-ZET", ul. Mechaniczna 6, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 

27.01.2009r.

Podpisano umowę na roboty budowlane w ramach Kontraktu 02 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej-etap III". Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "ZETPRI-EKO" Sp. z o.o., ul.Wojska Polskiego 122, 97-300 Piotrków Trybunalski. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31.03.2010 r.

 

07.01.2009r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach Kontraktu 01 pn.: "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki" na: 1.Budowę centralnego systemu sterowania i wizualizacji obiektu Ujęcie Wody, studni głębinowych, hydroforni osiedlowych i przepompowni ścieków. 2.Modernizację hydroforni osiedlowych i przepompowni ścieków, pompowni II stopnia, chlorowni i instalacji odżelaziania Ujęcia Wody w Bełchatowie.

 

07.01.2009r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ramach Kontraktu 08 pn.: „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa".

 

24.12.2008r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Kontraktu 02 pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej-etap III".

 

03.09.2008r.

Podpisano umowę na roboty budowlane w ramach Kontraktu 04 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej" . Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL", ul. Przemysłowa 18, 97 - 400 Bełchatów. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.06.2010 r.

 

28.08.2008r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach Kontraktu 04 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej". Wykonawcą został Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych, Sp. z o.o., ul. Wręczycka 11a,42 - 200 Częstochowa. Termin pełnienia nadzoru: 30.04.2010 r.

 

11.08.2008r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach Kontraktu 04 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej".

 

02.07.2008r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Kontraktu 04 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej".

 

26.06.2008r.

W Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, dotycząca przygotowania projektu indywidualnego pn.: "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013