informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – LABORANT

Bełchatów, dn.03.06.2019r.

 

 

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko - LABORANT

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe techniczne - chemia, inżynieria chemiczna, biochemia, biotechnologia, lub pokrewne;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie badania wody i ścieków oraz znajomość systemu zarządzania według PN-EN-ISO17025:2005;
 • biegła obsługa komputera – umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office w szczególności Excel;
 • sumienność, dokładność oraz dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z zespołem;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Opis stanowiska:

 • praca w akredytowanym laboratorium, wykonywanie badań i pobieranie próbek do badań zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i procedurach.

 

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (umowa na czas określony)
 • zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)

 

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Nabór kandydatów na stanowisko - LABORANT” w siedzibie Spółki tj. Bełchatów, ul. Św. Faustyny kowalskiej 9, Kancelaria pokój 100 do 12.06.2019r do godz.1200

              

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”  celem realizacji procesu rekrutacji.