ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI

W trakcie wtorkowego (31.01.2017r.) posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z odwołaniem jej dotychczasowego przewodniczącego Pawła Ciotuchy, wybrała ona ze swojego grona nowego przewodniczącego, którym został Henryk Makowski. Następnie Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowych członków Zarządu prezesa Piotra Kopka oraz wiceprezesa Wiesławę Kuc. Pani Wiesławie Kuc wypowiedziano również umowę o pracę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy w tym czasie. Piotr Kopek ponownie został powołany na prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  „Wod – Kan.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

http://www.belchatow.pl/aktualnosci/3968-zmiany-w-zarzadach-miejskich-spolek