Rusza modernizacja głównego kolektora sanitarnego miasta.

W dniu 27.07.2018r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Miasta Bełchatowa”.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: Lider konsorcjum – FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z siedzibą w Nieznanowicach, 32-420 Gdów oraz partnerzy konsorcjum: INSTBUD Sp. z o.o.
z siedzibą w Nieznanowicach, 32-420 Gdów a także Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek, Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze.

Wartość umowy wynosi 9 830 775,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje modernizację głównego kolektora kanalizacji sanitarnej w mieście na odcinku od
ul. Rotmistrza Pileckiego do Oczyszczalni ścieków, a oprócz tego modernizację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od rejonu placu zabaw na Osiedlu Okrzei do ul. Staszica.

Łączna długość sieci planowanej do modernizacji to ok. 2,9 km.

Realizacja inwestycji jest bardzo istotna z punktu widzenia poprawy stanu technicznego sieci, stanowiących podstawę bezpieczeństwa odbioru ścieków na terenie Bełchatowa.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec lipca 2019 roku.

Przedmiotowy Kontrakt 03 realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.