informacja

Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej podpisana!

W dniu 07.06.2018r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 02 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Wykonawcą jest konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum oraz INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, z siedzibą w Nieznanowicach, 32-420 Gdów. Wartość umowy wynosi 1.114.380,00 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jasińskiego, Groszkowskiego, Kolejoweji Mokrej o łącznej długości ok. 1 km. Jego realizacja umożliwi podłączenie się ponad 200 osób do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji w pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty w ul. Jasińskiego i Mokrej a następnie w ul. Kolejowej oraz Groszkowskiego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na grudzień 2018r. Przedmiotowy Kontrakt 02 realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.