Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie rozpoczęła działalność na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia 11.06.1991r. REP.A. nr 509/91, jednak jej korzenie tkwią w 60-letniej tradycji i historii funkcjonowania miejskiej gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podstawowym celem statutowym Spółki jest realizacja zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Spółka eksploatuje Ujęcie Wody „Myszaki” oraz 240km sieci wodociągowej, zapewniając wodę 98% bełchatowian. Ponad 90% mieszkańców miasta obsługiwanych jest przez system kanalizacji sanitarnej o długości 192km i Oczyszczalnię Ścieków w Bełchatowie.

Oprócz działalności podstawowej Spółka oferuje usługi w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, inspekcji sieci kanalizacyjnych przy użyciu kamery, wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, punktowych napraw sieci kanalizacyjnych metodą bezwykopową, badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9

44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02, 44 633 83 08, 44 633 83 09
 44 633 83 06 i 44 634 90 05
wodkan@wodkan-belchatow.pl
 bok@wodkan-belchatow.pl

Telefon alarmowy: 994 (Czynny całą dobę)

NIP: 769-050-22-13
Regon: 590005919

KRS 0000109360 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Kapitał Zakładowy: 86 434 600,00 zł

Konto BANKOWE: PKO BP S.A. 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.