Ujęcie wody „Myszaki”

Ujęcie wody „Myszaki" usytuowane jest przy ul. Olsztyńskiej 52. Na przełomie lat 60-ch i 70-ch XX wieku Bełchatów posiadał małą ilość sieci wodociągowych. Miasto zaopatrywane było w wodę z lokalnego wodociągu, studzien miejskich i ujęć znajdujących się na terenie zakładów przemysłowych. Pracowało pięć studni głębinowych (wydajność studni wynosiła około 4800 m3/d):

  • 2 studnie na terenie BZPB, które dostarczały wodę zakładowi i blokom zakładowym,
  • 1 studnia na os. 1000-lecia, która zaopatrywała w wodę osiedle i przyległe budynki,
  • 1 studnia przy ul. Fabrycznej,
  • 1 studnia przy ul. Okrzei..
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody

Rozwój miasta w latach 70-ch XX wieku i rosnące zapotrzebowanie na wodę przyczyniło się do powstania i oddania do użytku w 1976 roku ujęcia wody „Myszaki". Obecnie ujęcie eksploatuje osiem studni głębinowych o wydajności 21600m3/d. Woda ujmowana jest z poziomu wodonośnego kredy górnej o głębokości otworów od 100 do 150 metrów. Ujmowana woda wymaga uzdatnienia co odbywa się w osiemnastu odżelaziaczach. Po procesie odżelaziania woda jest gromadzona w dwóch zbiornikach wyrównawczych skąd poprzez pompy II° jest tłoczona do sieci miejskiej. Ujęcie wody posiada instalację chlorowania wody, którą można uruchomić w przypadkach pogorszenia się jakości wody.

Badania wody przeprowadzane przez laboratoria potwierdzają bardzo dobrą jakość wody wydobywanej w Bełchatowie zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym.

Wodkan Bełchatów Ujęcie wody
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody
Wodkan Bełchatów Ujęcie wody