IV Edycja Projektu ekologicznego pn.: „WODA – NATURALNE BOGACTWO ŚWIATA LUDZI, ZWIERZĄT ROŚLIN”