OGŁOSZENIE O NABORZE – Inspektor w Biurze Obsługi Klienta

Bełchatów, dn. 02.11.2017r.

        Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko: Inspektor w Biurze Obsługi Klienta

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• wysoka kultura osobista,
• nienaganna aparycja,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność współpracy z zespołem,
• dobra organizacja pracy,
• sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
• doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:
• przyjmowanie dokumentów składanych w Biurze Obsługi Klienta, prowadzenie ich ewidencji i nadzór nad terminami ich realizacji,
• wystawianie faktur za usługi świadczone przez „WOD.-KAN.”,
• przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
• obsługę odbiorców.

Informacje o warunkach pracy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:
• CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,
• list motywacyjny.

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:
• dokumenty aplikacyjne prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na stanowisko
– Inspektor w Biurze Obsługi Klienta” w siedzibie Spółki, tj. Bełchatów,
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Kancelaria pokój nr 100 do 10.11.2017r. do godz. 1200.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.