informacja

Dbamy o bezpieczeństwo i jakość wody !!!

Laboratoria Spółki „Wod. – Kan.” w wyniku audytu PCA utrzymały uzyskany w 2016 roku Certyfikat Akredytacji Nr AB 1590. W wyniku oceny stwierdzono, że laboratoria spełniają wymagania akredytacyjne w odniesieniu do obowiązujących wymagań przepisów prawnych i posiadają kompetencje do realizacji badań w uaktualnionym zakresie akredytacji. Potwierdzenie wysokich kompetencji pracowników w pełni wychodzi naprzeciw założeniom polityki bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Bełchatowa. „Codziennie woda trafiająca do naszych odbiorców jest badana metodami akredytowanymi przez PCA w 16 parametrach, potwierdzających jej odpowiednią jakość i ten standard wyróżnia nas na rynku” powiedziała dyrektor ds. ochrony środowiska w Spółce „Wod..- Kan.” Jolanta Pawlikowska  Po raz kolejny również została przeprowadzona kontrola laboratorium wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie. Pozytywne oceny wydane przez PCA i PPIS potwierdzają wysokie kompetencje merytoryczne i techniczne personelu laboratoryjnego.

Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych usług, gdyż Laboratoria świadczą usługi zewnętrzne na zlecenia osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w zakresie wszelkich badań wody i ścieków.