Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i Frątczak

       

Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna oraz INSTBUD Sp. z o.o. – z siedzibą w Nieznanowicach, obecnie kończy budowę długo oczekiwanej przez mieszkańców kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasińskiego i Frątczak.

      Inwestycja realizowana jest w ramach Kontraktu 02 pn.: „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

W następnej kolejności w ramach Kontraktu 02 zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w ul. Mokrej, Kolejowej i Groszkowskiego.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na grudzień 2018r.

Przedmiotowy Kontrakt 02 realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.