Jak Bełchatów walczy z odorem

Walka z uciążliwościami odorowymi nie jest łatwa i nie dotyczy tylko Bełchatowa. W miejscach gdzie kilka lat temu na poważnie zabrano się za neutralizację związków odorowych w powietrzu lub biofiltracje źródeł ich emisji, dziś mieszkańcy mogą cieszyć się ze znacznego wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu w powietrzu. Nasze miasto jest na początku drogi, którą inni już kroczą od kilku lat. Po raz pierwszy w historii Bełchatowa spółka Wod – Kan w sposób profesjonalny zaczyna realizować projekt, którego efektem ma być zdecydowane ograniczenie emisji odorów z Oczyszczalni Ścieków. W konsekwencji pozwoli to na normalne życie mieszkańców najbliżej położonych osiedli, którzy bez wątpienia mają prawo denerwować się na uciążliwy zapach.

Bełchatowska Oczyszczalnia negatywnie oddziaływuje na komfort życia bełchatowian nie od dziś. Od wielu lat Oczyszczalnia emituje odór na poziomie nie do zaakceptowania ze społecznego punktu widzenia. Jednak przez ostatnie lata przechodzono obok tego problemu obojętnie. Dziesiątki milionów złotych wydane w ostatnich 20 latach na unowocześnienie technologii Oczyszczalni nie obejmowały niestety żadnych działań antyodorowych. Jakby tego było mało budowano kolejne instalacje, emitujące substancje złowonne, nie wyposażając ich w instalację do dezodoryzacji, stosowaną w Polsce od dobrych kilkunastu lat.
Działania Spółki Wod – Kan teraz się zmienią. Skuteczna walka z odorem jest priorytetem nie tylko dla władz spółki ale również dla władz miasta. Zmiana podejścia do tego problemu ma w efekcie doprowadzić do ograniczenia uciążliwości odorowych w granicach terenu Oczyszczalni, bo obiecywanie, że procesy zachodzące w Oczyszczalni nie będą emitować odoru jest niepoprawne. Jednak można nad nimi zapanować na tyle, aby mieszkańcy Bełchatowa, szczególnie najbliżej położonych osiedli: Bińków, Okrzei, Słonecznego, mogli bez nerwów i dyskomfortu otworzyć okno i normalnie żyć. Braku działań w tym względzie w ostatnich latach nie da się nadrobić w kilka miesięcy. Spółka Wod – Kan jednak wie co robić, aby do końca przyszłego roku zapanować nad tymi procesami na tyle, by uciążliwości odorowe znacznie ograniczyć, a w kolejnych latach, przy okazji dalszych inwestycji dalej je minimalizować.

Aktualnie na terenie Oczyszczalni Ścieków trwa modernizacja części mechanicznej ciągu oczyszczania ścieków. Obiekty komory krat i piaskownika zostaną zhermetyzowane, a powietrze zawierające substancje złowonne odprowadzane na pierwszy w historii Oczyszczalni biofiltr. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na początek czerwca 2015r. Realizowana inwestycja wpisuje się w kierunek działań, które spółka Wod – Kan w najbliższych latach będzie systematycznie i konsekwentnie realizować. W ubiegłym roku, rozpoczęto również proces przygotowania do hermetyzacji Otwartych Basenów Fermentacyjnych (tzw. OBF), które są największym emiterem odoru z Oczyszczalni. To fetor z tych obiektów w ubiegłym roku był odczuwalny przez mieszkańców Bełchatowa. W III/IV kwartale tego roku Spółka Wod-Kan będzie gotowa ogłosić przetarg na budowę instalacji hermetyzacji OBF wraz z biofltracją powietrza najnowocześniejszymi i najskuteczniejszymi metodami dostępnymi na rynku. Zakończenie tej inwestycji, planowane jest na przełomie 2016/2017 roku i bez wątpienia przyniesie oczekiwane przez wszystkich ograniczenie emisji odorów.

Spółka Wod-Kan nie czekając na zrealizowanie inwestycji hermetyzacji OBF wraz z budową instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego odorami powietrza, podjęła nowatorskie w skali Bełchatowa działania, które mają ograniczyć uciążliwości zapachowe, dziś odczuwalne przez mieszkańców. W ostatnich dniach marca została uruchomiona nowoczesna instalacja do mokrego zamgławiania źródeł emisji odorów. Instalacja ma w sumie 500 metrów długości i 333 dysze rozpylające w powietrzu preparaty, mające za zadanie neutralizację związków odorowych. Instalacja jest zlokalizowana wzdłuż dwóch OBF-ów oraz hal słonecznego suszenia osadu, które zostały oddane do eksploatacji we wrześniu ubiegłego roku. Ta nowoczesna instalacja obróbki osadu niestety nie została zhermetyzowana i wyposażona w urządzenia do dezodoryzacji powietrza. Tak więc odczuwalny dziś w Bełchatowie nieprzyjemny zapach pochodzi również z tego procesu. Skuteczność oddziaływania bariery została potwierdzona podczas wizytacji innych oczyszczalni w kraju i wierzymy, że również mieszkańcy Bełchatowa w najbliższych tygodniach zauważą poprawę w tym zakresie.

Po raz pierwszy w historii naszego miasta w miesiącach wakacyjnych zostanie przeprowadzone kilkutygodniowe badanie imisji zanieczyszczeń substancjami złowonnymi w różnych częściach miasta i gminy. Dzięki tym badaniom spółka będzie mogła określić zakres oddziaływania uciążliwości odorowych w zależności od siły i kierunków wiatru, temperatury, ciśnienia, wilgotności wraz z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych. Po raz kolejny także zostaną przeprowadzone badania olfaktometryczne w poszczególnych punktach ciągu technologicznego oczyszczalni. Na podstawie wyników tych analiz zostanie sporządzona mapa oddziaływania odorowego Oczyszczalni na otoczenie. Dane z ww. badań będą przedmiotem jednej z wielu analiz, które zostaną wykonane przez naszego eksperta naukowego dr inż. T. Jaroszyńskiego. Stanął on na czele zespołu naukowców z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, z którą podjęliśmy współpracę w zakresie walki z odorami.

Efekty tych wszystkich działań powinny być odczuwalne systematycznie, wraz z ich wdrażaniem w życie. Jakość metod walki z odorami, zaplanowana na ten rok, jest zdecydowanie inna od ubiegłorocznych. Oczekujemy, że będą one zdecydowanie skuteczniejsze, co poprawi jakość życia mieszkańców Bełchatowa.

Działania antyodorowe Wod-kan Bełchatów
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie