Realizacja zadań JRP

Stopień zaawansowania robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu

"Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa"

 

NR KONTRAKTU NAZWA KONTRAKTU INFORMACJE
KONTRAKT 01 Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki Szczegóły
KONTRAKT 02 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu
w ul. Lipowej w Bełchatowie-etap III
Szczegóły
KONTRAKT 03 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Ludwików – etap I Szczegóły
KONTRAKT 04 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i Cegielnianej Szczegóły
KONTRAKT 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Politanice Szczegóły
KONTRAKT 06 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody Szczegóły
KONTRAKT 07 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Binków Szczegóły
KONTRAKT 08 Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa Szczegóły
KONTRAKT 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków Szczegóły
KONTRAKT 10 Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków Szczegóły
KONTRAKT 11 Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej Szczegóły
KONTRAKT 12 Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków Szczegóły
KONTRAKT 13 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III Szczegóły