Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

Centrum Informacji o Środowisku

www.cios.gov.pl

NFOŚiGW

www.nfosigw.gov.pl

WFOŚiGW w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Ministerstwo Infrastruktury

www.mi.gov.pl

Fundusz Spójności

www.funduszspojnosci.gov.pl

Centrum Informacji o Środowisku

www.ekoportal.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

Komisja Europejska

www.europa.eu.int

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej

www.cie.gov.pl

Główny serwis POliŚ

www.pois.gov.pl