Wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod.-Kan.” Sp. z o.o. zatwierdzony przez NFOŚ i GW!

Wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod.-Kan.” Sp. z o.o. na liście podstawowej NFOŚ i GW do dofinansowania inwestycji

            Prezes spółki Wod. – Kan. Piotr Kopek poinformował na dzisiejszej (05.10.2017r.) konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Bełchatowa, że wniosek aplikacyjny spółki, złożony na koniec lutego do NFOŚ i GW uzyskał status podstawowego. Oznacza to, że po wcześniejszej, pozytywnej weryfikacji dokumentów w zakresie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, aplikacja została zatwierdzona do realizacji przez NFOŚ i GW. Niewątpliwie to duży sukces Pani Prezydent Marioli Czechowskiej oraz naszej spółki, bo wbrew krytykującym władze miasta politykom PLUSa, perspektywa podpisania umowy z NFOŚ i GW na dofinansowanie zadań z gospodarki wodno ściekowej w formie dotacji w wysokości prawie 20 milionów złotych jest coraz realniejsza – powiedział prezes Piotr Kopek. Przed bełchatowskim Wod – Kanem teraz ocena merytoryczna drugiego stopnia wniosku oraz jego ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zdaniem prezesa P. Kopka będą one sprowadzały się do korekty harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w związku z upływem czasu od złożenia wniosku.

            Przypomnijmy, że najbardziej oczekiwanym zadaniem w ramach wartego 31 milionów złotych projektu będzie budowa na oczyszczalni ścieków Zamkniętych Komór Fermentacyjnych, które mają zastąpić przestarzałą technologię fermentacji, opartą na Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF). Inwestycja ta pozwoli również absolutnie ograniczyć odory emitowane dziś przez OBFy i w jeszcze większym stopniu niż dziś poprawić jakość powietrza, co było jedną z podstawowych deklaracji wyborczych Pani Prezydent Marioli Czechowskiej, która poradziła sobie z nieprzyjemnym zapachem w mieście, czego przez kilkanaście lat nie potrafił zrobić wcześniejszy prezydent M. Chrzanowski i jego ekipa z PLUSa – stwierdził jednoznacznie Piotr Kopek. Ogłoszenie przetargu na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zostało zapowiedziane na koniec tego roku.

            Oprócz ZKF-ów spółka Wod – Kan w ramach projektu planuje wykonać modernizację ok. 3 kilometrów głównego kolektora sanitarnego, który od prawie czterdziestu lat służy mieszkańcom, podobnie jak główna magistrala wodociągowa, której modernizowany odcinek będzie wynosił prawie 2,5 kilometra. Te inwestycje są z punktu widzenia miasta nie mniej istotne od ZKF-ów. O potrzebie ich modernizacji mówiło się już 10 lat temu, ale nigdy nie doczekały się poważnego potraktowania. Teraz będzie okazja zrobić znaczący krok do przodu, gwarantujący miastu bezpieczeństwo, a mieszkańcom komfort życia – mówił prezes P. Kopek.

            Ostatnimi zadaniami uwzględnionymi w projekcie są budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w ulicach: Jasińskiego, Mokrej, Kolejowej, Groszkowskiego.