Wod-Kan nie planuje podwyżki cen wody i ścieków w roku 2017

     W czasie wspólnej konferencji prasowej Prezydent Mariola Czechowska, Wiceprezydent Ireneusz Owczarek oraz Prezes Wod Kan Piotr Kopek poinformowali, że Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, złoży do Prezydenta Miasta nowy wniosek taryfowy, który nie będzie zakładał podwyżki cen wody i ścieków. Oznacza to, że po zatwierdzeniu wniosku taryfowego przez Prezydenta Miasta oraz Radę Miejską mieszkańcy Bełchatowa będą ponosić opłaty za wodę w wysokości 4, 00 zł netto (4,32 zł brutto) oraz za odprowadzenie ścieków w wysokości 6,75 zł netto (7,29 zł brutto).

     Cena wody w naszym mieście nie zmieniła się od 2013 roku, natomiast cena za ścieki jest niezmienna od 2015 roku.

 

    Pełna relacja z konferencji prasowej: http://www.belchatow.pl/flashbox/3926-nie-bedzie-podwyzek-za-wode-scieki-i-odpady-komunalne