Decyzja zatwierdzająca taryfy na wodę i ścieki na okres 14.06.2018 – 13.06.2021

        Bełchatów, dnia 07 czerwca 2018r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

                    Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, iż w dniu 06.06.2018r. na stronie BIP Wody Polskie (RZGW w Poznaniu) została opublikowana Taryfa i Decyzja PO.RET.070.229.2.2018.ZG zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bełchatowa, która obowiązywać będzie po upływie 7 dniu od ww. publikacji przez okres kolejnych trzech lat, tj. od 14 czerwca 2018r. do 13 czerwca 2021 roku.

 

Link do ogłoszenia:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-229-2-2018-zg.html

 

                 Zarząd jednocześnie informuje, iż zgodnie z art.24e.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz.328 z póżn.zm.) zamieścił Taryfę na stronie internetowej Spółki http://wodkan-belchatow.pl/biuro-obslugi-klienta/taryfy/ oraz udostępnił ją w Biurze Obsługi Klienta ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 Bełchatów.

 

PIOTR PIERZCHAŁA                                    PIOTR KOPEK

WICEPREZES ZARZĄDU                         PREZES ZARZĄDU