Światowy Dzień Wody 2019 – zbiorowa odpowiedzialność za zachowanie zasobów wodnych

Światowy Dzień Wody  2019 – zbiorowa odpowiedzialność za zachowanie zasobów wodnych.

22 marca obchodzony j był Światowy Dzień Wody mający na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. Tak więc powinniśmy w sposób racjonalny korzystać z tego dobra natury. Zjednoczonych ustanowiła Światowy Organizacja Narodów Dzień Wody podczas konferencji  Szczyt Ziemi 1992 w Rio De Janeiro. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem.

W tym roku hasło brzmi Leaving no one behind (w luźnym tłumaczeniu – „Dostęp do wody dla wszystkich”). Wiąże się ono z tym, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Tylko powrót do rozwiązań opartych na naturalnych mechanizmach funkcjonowania przyrody, ponowne zalesianie przetrzebionych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych stwarza szanse przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.

Spółka Wod.-Kan. jest jedynym w Bełchatowie dostawcą wody dla mieszkańców naszego miasta. Bełchatowianie spożywają wodę ujmowaną z pokładu wodonośnego kredy górnej,  z 8 studni o głębokości 100-150m, wodę o bardzo dobrej jakości, bogatą w składniki mineralne. Parametry bełchatowskiej kranówki nie odbiegają od walorów smakowych kupowanych wód butelkowanych. Rocznie, na potrzeby mieszkańców miasta wydobywanych jest około 2,6 m3 wody.

Integralną częścią działalności spółki jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona w bełchatowskich szkołach podstawowych i przedszkolach. Od kilku lat realizujemy autorski program  p.n:. „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”. Składa się on z kilku bloków tematycznych, które kierujemy do najmłodszych mieszkańców Bełchatowa. Ważnym przesłaniem projektu jest uzmysłowienie uczestnikom jak cennym darem natury jest woda i jak racjonalnie z niej korzystać. Dbałość o środowisko i propagowanie właściwych postaw ekologicznych w codziennym życiu to nasz wspólny obowiązek. Program pozwala  najmłodszym bełchatowianom poznać procesy zachodzące w środowisku oraz ich skutki. Zwiedzając  obiekty: laboratorium, ujęcie wody  i oczyszczalnię ścieków, dzieci mogą między innymi zobaczyć specyfikę i złożoność technologii, począwszy od wydobycia tego cennego surowca, poprzez jego uzdatnianie, wtłoczenie do sieci by następnie jako oczyszczony ściek ponownie wprowadzić do środowiska.

W ramach Dni Wody, placówki oświatowe odwiedziły pracownice naszego akredytowanego laboratorium prowadząc warsztaty i pogadanki na temat znaczenia wody. Poprzez obserwację, zabawę i ciekawe doświadczenia dzieci i młodzież uczą się skąd się bierze woda oraz jakie ma znaczenie dla życia ludzi, zwierząt  i roślin. Kluczowe jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.

Również bełchatowskie szkoły i przedszkola przygotowały kampanię edukacyjną z okazji Dnia Wody. W jednej z nich, w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w AKADEMII BOLKA
I LOLKA, ul. Paderewskiego 3, w okolicznościowym przedstawieniu uczestniczył Jarosław Bryl – Wiceprezes WOD.-KAN. sp. z o.o.. Młodzi artyści w zabawny, przyciągający uwagę i zaprezentowali przedstawienie o roli wody w przyrodzie oraz jakie ma ona zastosowanie. Wszyscy bawili się przednio.